ABOUT / À PROPOS DU PROJET

Depuis plusieurs années, Bruxelles s’est engagée dans un grand nombre d’actions visant à relever les défis spécifiques à une ville-région moderne : mobilité, logement, aménagement du territoire, environnement… L’objectif : que Bruxelles devienne, dans les prochaines années, un modèle en matière de ville durable.

Avec un tissu économique constitué de plus de 20.000 entreprises, dont un grand nombre de PME et d’indépendants, Bruxelles doit également renforcer sa transition économique en développant de nouvelles filières et de nouveaux métiers axés sur le développement durable. Pour se faire, il convient de développer de nouveaux modèles économiques, porteurs d’avenir et générateurs d’emploi local, durable, non délocalisable.

Projet mené dans le cadre du projet TURASBruxelles Environnement, en partenariat avec Ecores, Groupe One et Strategic Design Scenarios, Egérie Research.


Al jarenlang zet Brussel zich in het kader van een groot aantal acties in, die de specifieke uitdagingen willen aangaan, waarmee een modern stadsgewest zich geconfronteerd ziet: mobiliteit, huisvesting, ruimtelijke ordening, leefmilieu, … Het beoogde doel? Brussel de komende jaren te laten uitgroeien tot een modelstad qua duurzaamheid.

Met een economisch weefsel van meer dan 20.000 ondernemingen – waaronder een groot aantal KMO’s en zelfstandigen – dient Brussel daarnaast ook zijn economische overgang te versterken door de ontwikkeling van nieuwe circuits en nieuwe beroepen, toegespitst op duurzame ontwikkeling. Om daarvoor te kunnen zorgen, moeten er nieuwe economische modellen worden ontwikkeld, waarin toekomstgericht gedacht wordt en die lokale, duurzame en niet-delokaliseerbare werkgelegenheid creëren.

TURAS project / Leefmilieu Brussel  / Ecores / Groupe One / Strategic Design Scenarios / Egérie Research