New and latest EU- directive will make public procurement more effective. Good news for Sweden.

Nya EU-direktiv ska ge enklare och mer effektiv offentlig upphandling
Idag har EU:s ministerråd antagit tre nya direktiv för offentlig upphandling. Förhandlingarna har pågått i flera år och målet är att de nya direktiven ska skapa ett enklare och mer effektivt upphandlingsregelverk och bland annat göra det lättare för små och medelstora företag att konkurrera på EU-marknaden. Sverige har fått gehör för många av sina ståndpunkter i förhandlingarna. Bland annat kommer lagen om valfrihet att vara opåverkad, det ska framöver bli lite lättare att förhandla om anbuden och det tydliggörs hur man kan ta hänsyn till varornas och tjänsternas livscykelkostnader.
– Bara i Sverige handlar det offentliga varje år varor och tjänster för drygt 600 miljarder – allt från skolskjuts och mat på äldreboenden till kuvert och blyertspennor. Det är viktigt att vi använder skattebetalarnas medel så effektivt som möjligt, och jag är övertygad om att det nya regelverket kommer att göra hela upphandlingsområdet enklare, effektivare och mer tillgängligt för småföretagarna, säger civilminister Stefan Attefall.
– Det är ett omfattande arbete som nu är i hamn, och vi kan känna oss stolta med att slutprodukten har tydliga avtryck av Sveriges aktiva förhandlingsarbete. Bland annat har vi sett till att lagen om valfrihetssystem inte ska påverkas och att det blir tydligt att det finns ett utrymme för flexibilitet för den enskildes val eller behov. Vi har också sett till att det blir lättare att förhandla om anbuden, något som var viktigt för Sverige för att de upphandlade varorna och tjänsterna ska matcha behoven i offentlig sektor, säger Stefan Attefall.
Förhandlingar om de nya EU-direktiven har pågått sedan hösten 2011 bland EU:s medlemsstater. Målen med översynen av direktiven är dels att öka effektiviteten i upphandlingarna genom enklare och mer flexibla regler, dels att ge bättre möjligheter för de upphandlare som vill använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål såsom till exempel främjande av innovation, sysselsättning, skydd för miljön och högre resurs- och energieffektivitet.